Jordmassor får mellanlagras och sållas i Bäljars

Bild: Skärmavbild Google maps

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har beviljat Ralf Jung Ab miljötillstånd för mellanlagring av sand, jordmassor, betong och asfalt, samt sållning av jordmassor i Bäljars i Karis.

Ralf Jung sökte tillstånd för mottagning och lagring av högst 22 000 ton material årligen. Verksamheten antas inte ha stor miljöpåverkan, eftersom endast jordmassor som inte är förorenade hämtas till området.

Fastigheten finns på Fraktarvägen 2 och är totalt 2,4 hektar stor. Den nya verksamheten är planerad till en oanvänd del av fastigheten. Bullernivån från sållningen uppges vara låg.

Mer läsning