Klimatneutralitet omöjligt att uppnå med dagens teknik: "Jordbruk kräver framtidstro och stora satsningar"

Gräsrotsnivå. Kristian Westerholm menar att lösningar borde hittas på gårdsnivå, så ändringar kan tillämpas där deras nytta är störst. Bild: Ida Axelsson

Det är omöjligt för det finska jordbruket att bli klimatneutralt 2035 om produktionen fortsätter i samma takt som tidigare. Det visar en färsk rapport om jordbrukets möjligheter att stävja klimatförändringen.

Rapporten, Jordbrukets klimatvägkarta, presenterar två andra scenarier för utvecklingen av växthusgasutsläppen. I det första, mer realistiska klimatscenariot där odlingen av baljväxter ökas och torvma...