Joni Grundström årets bybo i Pojo

Prisad. Företagaren Joni Grundström är Årets Bybo i Pojo. Bild: Privat

Pojo kyrkoby byförening har igen utsett Årets Bybo. Till Årets Bybo 2018 utsågs Delitukkus handelsman och restauratör Joni Grundström.

Valet tillkännagavs vid föreningens årsmöte 7.11.

Styrelsens motivering är som följer: "Grundström har under det gångna året med ett stort hjärta deltagit i byns gemensamma projekt. I början av året deltog han i att ordna nödhjälpsinsamlingen för att hjälpa dem som förlorade sina hem vid radhusbranden i Gumnäs. Han har på ett förtjänstfullt sätt medverkat vid byns gemensamma evenemang såsom Pojodagen och också vid Julmarknaden.

Grundström räckte omedelbart ut en hjälpande hand när det under den senaste strejken ordnades en restaurangdag för skoleleverna. Bland byborna är Grundström känd för att bokstavligen alltid öppna Delitukkus dörrar när hjälp behövs. Han är också engagerad i nya tankegångar för att med sin insats stärka samverkan mellan byborna."

Byföreningen kommer att fortsätta sin att utveckla byn och försöka främja samarbete, självständiga initiativ och byns livskraft samt bevaka invånarnas allmänna och gemensamma intressen. Föreningen vill också vidareutveckla sin roll som intressebevakare och förhandlingspart gentemot staden.

Byföreningen kommer att ordna olika kulturprogram och utflykter, och också fester och danser på Gumnäs festplats nästa år. Byföreningen kommer också att delta i byns gemensamma evenemang såsom Pojodagen den 8 juni och Pojo Julmarknad den 23 november 2019.