Jobb på lika villkor

Bild: Mostphotos

Regeringen har högt ställda mål för sysselsättningen. Ett hinder på vägen är den diskriminering som råder i arbetslivet.

Regeringens mål är att sysselsättningsgraden vid regeringsperiodens slut 2023 ska vara 75 procent.I veckan slog Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barnombudsmannen och Jämställdhetsombudsmannen larm om...