JO: Fel att bötfälla resenärer när Nylands gränser stängdes

Polisen hade inte rätt att bötfälla bilister som försökte ta sig över landskapsgränsen utan godtagbart skäl, anser justitieombudsman Petri Jääskeläinen. Bild: Emma Strömberg/SPT

Enligt justitieombudsmannen är böterna lagstridiga.

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att övervakningen av Nylands gränser och begränsningen av rörelsefriheten inte gick rätt till.

Enligt JO har polisen gjort sig skyldig till flera ogrundade bötesyrkanden eftersom försöken att bryta mot begränsningarna inte är straffbara handlingar. Jääskeläinen utredde polisens bötfällningspraxis på eget initiativ.

Utredningen visar att polisen bötfällde sådana personer som hade avvisats vid Nylands gräns och på nytt försökte ta sig över landskapsgränsen utan godtagbart skäl. Enligt polisen stred förfarandet mot beredskapslagen.

JO understryker att ett försök till brott är straffbart endast om det är uppsåtligt. Upprepade försök att överskrida landskapsgränsen i strid med statsrådets förordning har enligt justitieombudsmannen inte varit straffbart.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen tillägger att polisens bötesyrkanden inte är slutgiltiga avgöranden, utan att det är åklagarens sak att avgöra om de berörda personerna ska bötfällas för brott mot beredskapslagen.

JO har bett Polisstyrelsen om en utredning och ett yttrande i frågan.