Jazz och poesi ljuder i Ekenäs bibliotek

Thomas Lundin har tonsatt dikter av Viola Renvall och uppträder med dem på lördagens konsert. Bild: Emilie Nordström

Under lilla jazz- och poesifestivalen kan man lyssna på konserter, författarsamtal eller delta i skrivarverkstad. Evenemanget ordnas i Ekenäs den här veckan och sträcker sig över fyra dagar.

Lilla jazz- och poesifestivalen ska lyfta upp jazz och poesi som är två mindre genrer inom konsten. – Jag tror att många är lite rädda för poesi. Många tror att det är svårt och att man måste vara på...