"Jätteintressant", men ändå remiss för invånarinitiativ

Initiativtagarna vill att åtgärder vidtas för att hålla vattenvägen mellan Dragsviksfjärden och Totalfladan (bilden) samt Persöfladan och Landbofjärden öppen och fri från vass. Bild: vn-arkiv/Nina Ahtola

En grupp invånare har tagit initiativ till att göra det lättare att röra sig vattenvägen mellan Dragsviken och Landbofjärden. Tekniska nämndens ordförande säger att initiativet är jätteintressant, men nämnden valde att remittera frågan.

I juni i år hade stadsstyrelsen ett invånarinitiativ undertecknat av 63 personer uppe för behandling. Initiativtagarna vill att åtgärder vidtas för att hålla vattenvägen mellan Dragsviksfjärden och Totalfladan samt Persöfladan och Landbofjärden öppen och fri från vass.

Invånargruppen motiverar dels med miljöskäl då man efterlyser bättre vattengenomströmning i vattendragen, dels med att staden här kunde erbjuda en intressant vattenväg ända till Raseborgs slott.

Initiativtagarna föreslår att vassen slås och att stadsutvecklingsavdelningen planerar marknadsföring av rutten från Ekenäs till Raseborgs slott.

Två utlåtanden gavs

Stadsstyrelsen remitterade frågan till tekniska nämnden som har fått in två utlåtanden apropå initiativet. Det är stadsutvecklingsavdelningen genom turistchef Ville Vuorelma samt miljöbyrån genom miljöinspektörerna Aapo Ahola och Maria Eriksson som gett utlåtandena.

Enligt utlåtandet från turistväsendet är det redan i nuläget möjligt att röra sig på vattenområdet med kanot utan muddring eller avlägsnande av vass. Å andra sidan konstaterar man att det om vassen avlägsnas blir möjligt att röra sig på vattenområdet även med båt.

Utlåtandet från Raseborgs stads miljöbyrå är omfattande och grundligt. Konsekvenserna av åtgärderna som föreslås i initiativet har behandlats brett – både ur historisk synvinkel och ur miljösynpunkt. I utlåtandet har man bedömt projektets fördelar och nackdelar, samt förutsättningarna för att genomföra projektet.

Tekniska nämnden antecknade utlåtandena för kännedom och remitterade ärendet.

– Det är ett jätteintressant projekt. Vi remitterade frågan för vi vill veta om den kan sammankopplas med projekt Raseborgs å på något vis, säger nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Raseborgs å är ett projekt som miljöbyrån driver. Det syftar bland annat till att minska näringsbelastningen från ån. Raseborgs å mynnar ut i havet vid Landbofjärden i Snappertuna.

Mer läsning