Jättebalsaminen ska utrotas i Pojo

På söndag ordnas ett talko i Pojo med målsättning att få bort jättebalsaminen.

Det är föreningen Raseborgs natur som tillsammans med Finlands naturskyddsförbunds Viekas Life-projekt siktar på att utrota jättebalsaminen i Pojo. I ett pressmeddelande konstaterar Raseborgs natur att jättebalsaminen visserligen är en vacker rödblommig art som har planterats som prydnadsväxt på många gårdar, men den är skadlig. Det beror på att jättebalsaminen hör till de arter som försvagar naturens mångfald och tränger ut den naturliga vegetationen.

Jättebalsaminen har spridit sig mycket i områdena i närheten av Pojoviken och jättebalsaminen kommer åtminstone att bekämpas på markerna som tillhör Raseborgs kyrkliga samfällighet och Raseborgs stad.

– Målet är få jättebalsaminen bort från Pojo. Vi hoppas på att så många Pojobor som möjligt, med anledning av talkot, meddelar var jättebalsaminen växer, säger Tiina Tikkanen från Finlands naturskyddsförbund.

Det första jättebalsaminstalkot ordnas på söndag den 26 maj klockan 13-16 på Pojo gamla prästgårds område.

– Om vi lyckas samla ett effektivt gäng hinner vi nog också till andra gårdar. Jättebalsaminen är lätt att avlägsna, men handskar och stövlar behövs, påpekar Tikkanen.

Viekas Life är det största och mest ambitiösa projektet i Finland med målet att inventera, bekämpa och öka medvetandet om främmande arter. Projektet koordineras av Finlands naturskyddsförbund och riktar sig till såväl lokala som regionala samarbetsnätverk.

Målet är att kommuner, invånare, frivilligorganisationer och företag tillsammans kan stärka naturens mångfald genom att inventera och avlägsna skadliga främmande arter på området där aktörerna är verksamma.

Mer läsning