Jatke reserverade tomter i Läpp

Bolaget Jatke Oy har erbjudit sig att göra en tomt- och planeringsreservering för tomter på västra delen av Läpp affärsområde i Karis.

– Det är fråga om samma område som Sjaelsö tidigare hade reserverat, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Jatke har som mål att utveckla och bygga en affärsfastighet för specialvaruhandel med ett brett sortiment, för dagligvaruhandel och utrymmeskrävande affärer.

Med tomtreserveringsavtalet ger staden Jatke ensamrätt att rekognosera fastighets- och hyresmarknaden, samt utreda det potentiella intresset för avtalsområdet i enlighet med villkor och ramar i avtalet.

Stadsstyrelsen beviljade i måndags Jatke Oy tomt- och planeringsreserveringen för ett under bildning varande bolag. Reserveringen är i kraft fram till den 31 december 2018.