Järnvägsgatan i Ekenäs är enkelriktad just nu

Järnvägsgatan i Ekenäs är tillfälligt enkelriktad. Chaufförer som kör på Järnvägsgatan i riktning mot byggarbetsplatsen vid S-market dirigeras till Grönalundsgatan. Bild: Jesper Sundström

På grund av ett reparationsarbete är en del av Järnvägsgatan i Ekenäs tillfälligt enkelriktad. Den kan vara det i drygt två veckor.

Som bekant pågår att stort byggarbete vid S-market i Ekenäs. Alternativa trafiklösningar har varit ett faktum också tidigare och sedan i tisdags är den del av Järnvägsgatan som går längs byggarbetsplatsen enkelriktad. På Raseborgs stads Facebooksida finns en karta som visar den tillfälliga trafiklösningen.

Med andra ord kan chaufförer som kör längs Järnvägsgatan i riktning mot viadukten över järnvägen köra som vanligt. Däremot har chaufförer som kommer från motsatt håll ingenting att göra på den aktuella delen av Järnvägsgatan och de dirigeras till Grönalundsgatan.

Orsaken till att Järnvägsgatan är tillfälligt enkelriktad är att ett arbete med att återställa skador på gatan har inletts. Klara Eklund som är direktör för Raseborgs vatten säger att en brandpost under asfalten gick sönder för några veckor sedan.

– Det började spruta vatten under asfalten, någonting som fick sand och grus att röra på sig.

Eklund säger att förhoppningen är att Järnvägsgatan inte ska vara enkelriktad längre än två veckor.