Järnvägsbro ger tryggare väg

Splitterny. Den nya vägen under den nya järnvägsbron gör både riksväg 25 och Hangö–Hyvingebanan tryggare. Vägen blev aningen bredare än det var tänkt från början så att den är tillräckligt bred för framtida projekt för väg 25. Bild: Sarah Mangs

I fredags öppnades en ny allmän väg under en ny järnvägsbro i Karis. Samtidigt stängs fem plankorsningar i närheten.

En järnvägsbro med en ny väg under har byggts nära Mjölbolsta i Karis.

Projektet kostar cirka 1,6 miljoner euro. Raseborgs andel är 350 000 euro.

I juni 2015 beslöt stadsstyrelsen att Raseborg deltar i projektet.

Projektet förverkligades av Trafikverket som anlitade firman Ralf Ajalin ab.

Den nya vägen går in från riksväg 25 på avsnittet Mjölbolsta-Karis i korsningen till området Kuusakoski äger.

Järnvägsbron byggdes så att man ska kunna ta bort fyra plankorsningar, men under arbetets gång bestämde Trafikverket att man också tar bort en femte plankorsning mitt emot Stormoravägen.

Plankorsningen på Mangårdsvägen har redan stängts och diken ska grävas så det inte går att ta sig över järnvägsspåren med bil längre. Bilförare som brukar ta den vägen måste numera köra under den nya järnvägsbron.

Bild: Ann-Sofie Berg

Själva vägen ansluter sig till Mangårdsvägen på andra sidan järnvägen. En ny cirka tre kilometer lång privatväg har också byggts parallellt längs med järnvägen så att skogsägare och stugägare som använt sig av en del av de mindre plankorsningarna kan ta sig fram.

Att plankorsningarna tas bort gör inte bara järnvägen säkrare utan också riksväg 25 eftersom trafiken från och till flera småvägar leds in på en väg. Området där vägen och bron byggts är skogsmark.

Stängd. Plankorsningen på Mangårdsvägen är stängd. Bild: Sarah Mangs

– Både bilisterna och Hangö–Hyvingebanan vinner på bygget. De som förlorar är markägarna, men de har varit smidiga och vi kan inte annat än tacka dem, säger Tommi Knaapinen som är verkställande direktör för firman Ralf Ajalin som utfört projektet.

Finslipar vägen

Från Kuusakoski fram till järnvägsbron är den nya vägen asfalterad, men efter bron är det grusväg. Folk i området har varit bekymrade över att vägen dammar och att stenarna är stora så den är svår att cykla på.

– Det är för att det varit torrt och vägen är ny så allt fint grus faller mellan de stora stenarna. Men i onsdags saltade Destia vägen och då blev den bättre och vi satte finare krossgrus, säger Knaapinen.

Dessutom ska vägen finslipas så den blir bättre att köra på. Trots att vägen öppnats är arbetet inte klart förrän i augusti. Därför har skyltar som begränsar hastigheten till 30 sats upp.

– Vi jobbar fortfarande vid sidan av vägen så det är bra om bilförare kör försiktigt.

På sluttningen ner till vägen ska grus läggas på sanden så den inte rinner bort.

– Det var planerat som det är nu, med sand, men i fredags bestämde Trafikverket att de vill ha grusläggning i stället.

På plats över en natt

Järnvägsbron sattes på plats över en natt. Själva konstruktionen byggdes bredvid banan och puffades sedan på plats.

– Det är säkrare än att bygga bredvid ett järnvägsspår, säger Knaapinen.

Splitterny. Den nya vägen under den nya järnvägsbron gör både riksväg 25 och Hangö–Hyvingebanan tryggare. Vägen blev aningen bredare än det var tänkt från början så att den är tillräckligt bred för framtida projekt för väg 25. Bild: Sarah Mangs

Pålarna som stöder bron sattes i marken på förhand.

Eftersom den nya vägen under järnvägen är på fem meter lägre nivå än den tidigare marknivån grävdes så mycket som möjligt bort innan bron. En lördagskväll då tågtrafiken slutat började arbetet med att flytta bron. Järnvägsskenorna lyftes bort med stora lyftkranar i tre 20 meter långa bitar så att man kunde gräva djupare till den nuvarande vägnivån. Ungefär 4 000 kubikmeter grävdes bort den natten.

Bron sattes på plats och sedan lyftes järnvägsskenorna på bron. På söndagsmorgonen var allt klart så tågtrafiken kunde köra igen utan avbrott.

– Det var häftigt att det funkade.

Själva järnvägsbron är den första i Finland som byggts med friktionspålar som inte behöver slås ner lika djupt i marken och dessutom ökar deras bärförmåga med tiden.

– Det var möjligt tack vare nya internationella byggnadsnormer.

Totalt grävdes 50 000 kubikmeter material bort för att bygga vägen, vilket motsvarar cirka 50 miljoner liter eller 100 miljoner kilo material.

Del av större helhet

Projektet är en del av en tre miljoner euros tilläggsbudget för att göra Hangö–Hyvingebanan tryggare. Kommuner uppmuntrades meddela Trafikverket ifall de hade behov och hade öronmärkta pengar för projekt i anslutning till förbättringen av banan.

– Det är bra att staden var vaken där, säger Knaapinen.

Bygget är nämligen också en del av vägplanerna som ska förbättra riksväg 25 som funnits i cirka 10 år. När och om planen blir av kan den nya vägen byggas ut så den går under väg 25. På andra sidan är ramper planerade till riksvägen. Då kan vägen mot Kuusakoski bli privat.

Mer läsning