Janne Grönroos får Svenska natten-medalj

Får medalj. Janne Grönroos fick årets Svenska natten-utmärkelse. Bild: Pressbild

Enligt Svensk Ungdom har Grönroos bland annat ökat kännedomen om det finlandssvenska i Finland.

Svensk Ungdom delar årligen ut en Svenska natten-utmärkelse. Programledaren och ståuppkomikern Janne Grönroos får årets medalj.

Svensk Ungdom har delat ut Svenska natten-medaljen sedan 2003.

Medaljen tillkom för att uppmärksamma unga personer, projekt och föreningar som gör en insats för det svenska i Finland.

Tidigare har bland andra. Christoffer Strandberg, Regnbågsankan, stödnätverket Sluta Panta och Humorgruppen Kaj blivit fått medaljen.

Han valdes eftersom hans mångåriga arbete inom radio- och mediebranschen har väckt samhällsintresse och engagemang bland unga, inte sällan med hjälp av humor och populärkultur och på de ungas eget språk.

– Janne Grönroos har ökat kännedomen om det finlandssvenska i Finland och den mångfald som existerar inom den finlandssvenska kulturen, i synnerhet med unga som målgrupp. Hans arbete har haft ett samhällsaktuellt värde och har också bidragit till en levande finlandssvensk mediekultur, säger SU:s förbundsordförande Christoffer Ingo.

– Det är en stor ära att få den här utmärkelsen. Humor är ett mäktigt verktyg som, ibland nästan i smyg, utbildar och förändrar hur vi ser på världen. Under åren har jag fått ta del av men också skapat finlandssvensk kultur och humor. Nu när jag jobbar på andra sidan Åland så hoppas jag även kunna sprida den dit, säger Janne Grönroos.

Janne Grönroos är född i Hangö, men uppvuxen i Ekenäs. Han jobbar numera i Stockholm.

Mer läsning