"Jämställdhetsprogrammet del av regeringens varumärke"

varumärke. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) vill göra Finland till ett föregångarland inom jämställdhet. Bild: Henri Forss/SPT

Regeringens färska jämställdhetsprogram ska öka jämställdheten mellan könen och underlätta livet för könsminoriteter.

Regeringen har blivit klar med och godkänt sitt jämställdhetsprogram för åren 2020–2023. Programmet godkändes på statsrådets allmänna sammanträde på torsdagen.Målet med jämställdhetsprogrammet är blan...