Jaktvårdsförening med 3000 medlemmar kan bildas

Ny förening. För tillfället finns det planer på att sju västnyländska jaktvårdsföreningar ska bli en. Bild: Ksf Media/Arkiv

Om allting går som tänkt så blir sju västnyländska jaktvårdsföreningar en vid årsskiftet. En samgång diskuteras under de kommande veckorna.

För tillfället finns det tankar på att Hangöudds, Ingå-Snappertuna, Karis, Pojo, Sjundeå, Ekenäsnejdens och Tenala jaktvårdsförening ska gå samman och bilda en förening. En arbetsgrupp bestående av Ot...