Jägare räknar fåglar inför jaktsäsong

Bild: Erkki Suoranta

För att kunna bedöma hur många skogshönsfåglar som kan skjutas under jaktsäsongen gör jaktvårdsföreningarna en inventering av fåglarna. Årets inventering startar den 23 juli.

Inventeringen av skogshönsfåglar görs genom att jägare går en tolv kilometer lång rutt, formad som en triangel, och räknar hur mycket vilt de ser under tiden. Under sommaren ligger fokus på att räkna skogshönsfåglar som tjäder, järpe, ripa och orre, medan man under vintern räknar däggdjur. Enligt Hangöudds jaktvårdsförenings verksamhetsledare Bobi Lindholm behöver de som går triangeln inte göra mer än att ta sig genom rutten, viltet hoppar nog fram ur skogsdungar och snår.

– I synnerhet om man hittar kullar så är det otroligt bra, då har vi en indikator på att det finns många inför jaktsäsongen. Utifrån observationerna vet man hur mycket man kan jaga, så att man inte går åt för hårt av misstag, säger Bobi Lindholm.

Ser man att fåglarna har fått kullar innebär det alltså att man kan jaga fler fåglar till hösten. Men om det inte syns till några fåglar kan man minska kvoten, eller helt undvika att skjuta den fågelarten. Enligt Lindholm har man inte haft något behov av att minska på jakten av skogshönsfåglar i Hangö.

– Vi har ett starkt antal häckande fåglar därtill har haren ökat i genomsnitt. Gällande orrar har vi kanske 20-30 häckande par i triangeln. Orren och tjädern som är fridlysta i regionen får växa och må bra, säger Lindholm.

Fågelungar fryser ihjäl

I sommar hålls inventeringen tidigare än föregående år. Anledningen är att Forststyrelsen misstänker att många fågelungar dör på grund av den varierande väderleken. Ofta kommer det köldknäppar, kallt regn eller hagel precis vid kläckningsskedet, vilket tyvärr innebär att många ungar fryser ihjäl.

– Redan nu börjar de (ungarna) vara rätt så stora, men ännu känner man igen ungarna, man ser att de rör sig i flockar. Om vi väntar en månad till är det svårt att tydligt skilja vilka som är kullar, säger Bobi Lindholm.

I förra årets räkning visade det sig att bestånden av samtliga skogshönsfåglar hade försvagats i Finalnd, jämfört med år 2014. Speciellt tjädrarna hade minskat i antal.

Vad är en vilttriangel?

Vilttrianglarna är permanenta inventeringsrutter i vilka man beräknar förekomsten av skogsvilt.

En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är 4 km, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 km lång.

I år vill Forststyrelsen att resultaten lämnas in senast den 2 augusti. Men om inventering görs senare vill Forsstyrelsen ändå att man skickar in dem eftersom de är viktiga.

Resultaten används för att beräkna hur mycket vilt som får skjutas under jaktsäsong.

Senaste sommar inventerades rekordartat över tusen trianglar i Finland.