Jag vill snacka om mat!

Alla barn har rätt till ett hälsosamt liv och jag kommer även i fortsättningen att jobba för att Raseborgs kostpolicy följs.

Vi ska erbjuda mat lagad av bra råvaror som ger god hälsa. Vi ska fortsätta att minska på mängden halvfabrikat. Maten ska produceras så nära kunden som möjligt. Våra barn och ungdomar ska tycka om maten och måltiderna ska serveras i en trivsam miljö. Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap.

Maten är också en del av vården. En måltidsupplevelse är ett samspel mellan alla våra sinnen och våra sinnen förändras när vi blir äldre. Därför ska den vara aptitlig, kryddig, genomtänkt, dofta gott och se bra ut. Detta tycker jag är extra viktig då det gäller måltider inom äldrevården. Bra mat förbättrar äldres livskvalitet och hälsa.

Isabella Alén SFP, Raseborg