Jag är nästan din vän

Vi är alla sammanlänkade till alla andra över sju miljarder människor genom enbart kanske fyra eller fem andra människor.

Världen är så liten, säger vi när vi hittar en gemensam bekant med någon som vi kanske precis har träffat för första gången. Speciellt i Svenskfinland får man ofta tillfälle att använda sig av just det uttrycket. Men det gäller för hela världen. Vi är nämligen alla sammanlänkade till alla andra över sju miljarder människor genom enbart kanske fyra eller fem andra människor. Med andra ord: en bekant till en bekant till en bekant till en bekant, kan vara vem som helst i hela världen.

Många känner till idén från filmen "Six degrees of separation". Tanken lanserades ursprungligen av den ungerske författaren Frigyes Karinthy på 1920-talet. Han hävdade att världen kommer att krympa genom sociala nätverk och att vilka två individer som helst känner varandra genom fem eller färre personer.

Fenomenet har förstås studerats. Den amerikanske psykologen Stanley Milgram gjorde ett experiment 1967 med hjälp av brev. Han skickade ett antal brev till slumpmässigt utvalda personer i USA och instruerade dem att skicka brevet vidare till någon annan som de känner. Målsättningen var att se hur många gånger brevet måste skickas innan det kommer fram till en viss person. Om den personen som fick brevet redan kände den slutliga mottagaren, skulle brevet förstås skickas direkt till den personen. I vissa fall behövde brevet endast skickas två gånger för att nå den slutliga personen. Experimentet visade enligt Milgram att i genomsnitt var varje amerikan sammanlänkad via fem bekanta, det vill säga, sex grader av separation.

Dagens värld är förstås mycket annorlunda än 1960-talets USA. Sociala nätverk har alldeles andra proportioner och betydelser i en värld som genomsyras av sociala medier vars syfte är att skapa och upprätthålla just sociala nätverk. Det största när det gäller antalet användare är Facebook.

Facebook har en algoritm som räknar ut hur många steg man är från vilken som helst annan av 1,7 miljarder Facebookanvändare. Genomsnittet är för tillfället 3,6 vilket betyder att en kedja av ungefär fyra personer räcker att länka samman vilka som helst två personer på Facebook. Största delen av världens befolkning är förstås utanför beräkningarna. Om alla var med på Facebook skulle antalet människor i kedjan kunna sjunka eller i alla fall inte öka särskilt mycket. Det är fullt möjligt, till och med sannolikt, att vi alla är sammanlänkade genom ännu färre än sex personer, som man tidigare har utgått från.

Det här ger ett nyttigt perspektiv på mellanmänskliga kontakter. Vi står alla mycket närmare varandra än vad vi förstår. Mina Facebookseparationsgrader är 3,7. Det täcker kontakterna med nästan två miljarder människor. Cirklarna i Västnyland är betydligt mindre vilket betyder att jag praktiskt taget är hjärtevän med alla som läser den här kolumnen.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi