Ismo Turunen går i pension

Sjundeå finska församlings långvariga kyrkoherde Ismo Turunen går i pension i vår. Hans efterträdare väljs i början av februari.

Den 23 januari ordnar församlingen en församlingskväll för sina medlemmar. Under kvällen presenteras de fyra kandidater som har sökt kyrkoherdetjänsten: Merja Alanne från Esbo, Mirja Harhanen från Lojo, Jukka Raunu från Esbo och Samuli Suolanen från Villmanstrand.

Valet förrättas av församlingsrådet på sitt möte den 7 februari.

Ismo Turunen förrättar sin sista mässa som kyrkoherde på palmsöndagen, den 25 mars. Samma dag ordnas en avskedsfest för honom och Siv Turunen, som också hon går i pension från jobbet som barnarbetsledare i finska församlingen.