Irriterande slarv med postutdelning

Postutdelningen i Ekenäs förefaller i dag nästan lagstridigt slarvig.

Vid vår adress Carpelansvägen 8 B, har inom en månad fredagsutdelningen uteblivit tre gånger. Måndagsutdelningen har uteblivit lika många gånger och har "kompenserats" under den normalt utdelningsfria tisdagen.

Det är min uppfattning att en rad Ekenäsbor plågas av samma nyckfullhet i utdelningen. Det vore skäl för de ansvariga för den lokala utdelningen att upplysa oss självmant vart klagomål kan riktas. Lagen om postens verksamhet förutsätter att servicen sker på lika villkor i hela landet och att postservicen skall vara tryggad. Så är nu inte fallet i Ekenäs.

Har det fallit posten in, att försändelserna till mottagaren i de allra flesta fall har betalats vid inlämnandet av försändelsen. Detta betyder ett kontrakt som posten inte ensidigt kan vägra följa. En försändelse skall nå adressaten inom fyra dagar. I lagens första version förutsattes att posten delas ut fem vardagar och generellt inom rimlig tid. En depesch med ryttare under högmedeltiden skulle från Raseborgs slott nått vida under en kortare tid.

Lagens § 43 meddelar om särskild hänsyn gällande mottagare över 75 år och/eller gångförhindrade. Vid Carpelansvägen uppfyller vi bägge kriterierna.

Om postens ofog fortsätter avser jag att sända in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman.

Ralf Friberg Ekenäs