Investeringar behövs för tillväxt

Bild: VN-ARKIV

De ekonomiska prognoserna skrivs ner. Samtidigt borde företag investera för att skapa nya jobb. Myndigheterna ska inte stå i vägen för dem.

Förra veckan presenterade Finansministeriet sitt första budgetförslag för regeringen Rinne. Slutsumman är 57 miljarder euro. För att täcka utgifterna föreslår ministeriet att Finland ska låna mer peng...