Invandrarrådet söker sina former

Tillsammans. Invandrarkoordinator Karin Ljung, engelska Anna Barlow, syriern Fawaz Arafeh och irakiska Edibe Mustafa deltar alla i invandrarrådets arbete. Bild: Lina Enlund

I slutet av november i fjol utsågs Raseborgs första invandrarråd. Meningen är att låta invandrare få sina röster hörda i frågor som berör dem själva.

Utöver nio nämnder, ett tiotal kommittéer, direktioner och sektioner samt stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har Raseborg även tre råd – varav invandrarrådet är det färskaste.

Det var en fullmäktigemotion av De gröna hösten 2016 som ledde till att invandrarrådet nu finns. Det inledde sin verksamhet kring årsskiftet och har sammanträtt en gång, säger ordförande Anna Barlow.

– Vi söker ännu våra former och har vårt följande möte i april. Då ska vi förhoppningsvis ha listat en del av det vi ska arbeta med.

Vill öka förståelse

Bland annat ska man kontakta invandrarråd i andra kommuner för att ta reda på hur de jobbar och därigenom få tips och råd för sitt eget arbete, säger Barlow. Man strävar bland annat efter att öka förståelsen för varandra och de olika kulturer som finns representerade i Raseborg.

En sak som just Anna Barlow gärna skulle få presenterad för sig och kanske ta del av är finlandssvenskarnas lillajulsfirande.

– Min pappa är engelsk och mamma är finlandssvensk. Men trots finlandssvenska band har vi inte firat lillajul i vår familj. Nu hör man bara hur folk firar utan att förstå varför.

Ett annat exempel på en självklarhet som blir oavsiktligt exkluderande är från skolvärlden.

– Min son fick i uppdrag att berätta om vilken av Astrid Lindgrens böcker som är hans favorit. Det förutsätter ju att man har läst hennes böcker.

Hon önskar att invandrarrådet kan bidra till att öppna upp samhället, på bägge sidor, så att det blir lättare för invandrare att komma in i samhället.

– Samhället här är ganska homogent. Jag hoppas integreringen skulle bli lättare.

Bred sammansättning

Anna Barlow är jurist och har sina rötter i England och bor i Ekenäs sedan åtta år tillbaka. För tillfället arbetar hon hemifrån med sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi samt driver ett gästhus i Gamla stan.

Avhandlingen handlar om rättshjälp där hon jämför systemen i de nordiska länderna och i England. Under åren i London arbetade hon som jurist med diskrimineringsfrågor. De erfarenheterna hoppas hon ha nytta av i sitt arbete i invandrarrådet.

Att hon gärna blev medlem i invandrarrådet beror på att hon tycker rådet som idé är en bra sak, men även för att hon tycker det är bra att sammansättningen är bred.

– Det är viktigt att det finns olika slags invandrare i rådet. Jag är en av dem som bidrar med en europeisk bakgrund.

Vill hjälpa andra invandrare

Edibe Mustafa å sin sida är från Irak och har bott här i 28 år och är också medlem i rådet. Hon kom till Finland som kvotflykting då hon flydde Irak på grund av krig. Här har hon lärt sig tala finska och förstå svenska och jobbar som tolk.

– Jag hoppas jag därigenom kan hjälpa andra invandrare.

Syriern Fawaz Arafeh har bott i Finland i nästan fyra år. I Syrien hade han en egen målerifirma, men kriget gjorde det omöjligt att leva i landet. I och med flykten till Finland, via Jordanien, förlorade han allt.

– Här har jag fått studera till byggarbetare och därefter jobbat som målare.

Precis i dagarna har han ändå bytt bransch och blir tidningsutdelare i Karis för Posten.

– Som medlem i invandrarrådet vill jag föra fram invandrarfrågor och åsikter som invandrare har.

Fester kan föra folk samman

Fawaz Arafeh gillar att ordna fester för de för folk samman. Han hoppas att medlemskapet i rådet ska ge honom möjlighet att ordna olika kulturevenemang och att de får synlighet och lockar många gäster.

– För tidigare då jag ordnat evenemang har det kommit väldigt få, det är synd.

Invandrarkoordinator Karin Ljung på Västra Nylands invandrartjänst, som betjänar både Hangö och Raseborg säger att en av invandrarrådets kungstankar ändå är att invånare med invandrarbakgrund ska få sina röster hörda i frågor som berör dem själva.

– Vi ska ha öppna ramar. Vi begränsar oss inte till dem som har en laglig ställning i Finland. Alla som känner sig som invandrare ska rymmas under vårt paraply, också papperslösa, säger Anna Barlow.

– Vi vill gärna bli invandrarnas kanal. Kom till oss om ni är missnöjda med något, vi kan föra frågan vidare, säger Karin Ljung.

Åtta medlemmar starkt råd

Utöver Anna Barlow, Edibe Mustafa och Fawaz Arafeh är Jan Tunér, Maria Streng och Shakho Abid Sadiq också medlemmar i Raseborgs invandrarråd och har också invandrarbakgrund.

Utöver dem är Maj-Britt Malmén och Karl von Smitten medlemmar i invandrarrådet. Malmén representerar bildningsnämnden med Johan Kvarnström som sin ersättare, och von Smitten är social- och hälsovårdsnämndens representant. Hans ersättare är Emilia Paarma Junttila.

Som rådets sekreterare fungerar Karin Ljung som har jobbat som invandrarkoordinator sedan maj 2014.

På Västra Nylands invandrartjänsts område (Hangö och Raseborg) är andelen invandrare fyra procent av befolkningen.

344 är hemma från Estland, 157 från Sverige, 112 från Irak, 89 från Ryssland, 76 från Thailand, 54 från Burma, 40 från Syrien, 35 från Storbritannien och 28 från Tyskland.

Hangö hade 8 663 invånare, varav 320 invandrare. Raseborgs invånarantal var 28 077, varav 1 049 invandrare.

Andra invandrarråd

Utöver Raseborg har följande städer i Finland invandrarråd eller motsvarande:

Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Esbo, Vanda, Södra Kymmenedalen, Salo, Hyvinge, Jyväskylä, Karleby och Vasa.