Invandrarråd klubbas vidare

Nödvändigt. Ira Donner från De Gröna ser ett verkligt behov av ett invandrarråd. Bild: Ksf Media - arkiv

De Gröna lämnade i april in en motion om att förverkliga ett invandrarråd i Raseborg. Grundtrygghetsnämnden tog i torsdags ställning till frågan och föreslår nu för stadsstyrelsen att ett råd inrättas.

I Raseborg finns ett flertal olika råd för minoritetsgrupper. De Gröna ansåg att det i samband med att Raseborgs stad under året tar emot många nya flyktingar, även borde inrättas ett invandrarråd.

Syftet med rådet skulle vara att ge flyktingar och invandrare en möjlighet att uttala sig i frågor som berör dem. Man ansåg även att ett dylikt råd märkbart kunde underlätta tjänstemännens arbete gällande integration och invandring.

Officiell talan och tyngre status

– Det finns både äldreråd, handikappråd och ungdomsfullmäktige i Raseborg. Det borde vara en självklar sak att även minoritetsgruppen invandrare skulle ha en officiell talan i ärenden som berör dem, säger Ira Donner från De Gröna.

Hon poängterar även att ett sådant råd skulle ge integrationsarbetet en tyngre status inom staden. Donner menar att invandrarkoordinatorn för tillfället är rätt ensam i sitt arbete att integrera nyanlända.

Ett forum för diskussion

Maj Estlander, enhetschef för Raseborgs invandrarbyrå håller med om att ett invandrarråd kunde vara till nytta. Hon ser att rådet kunde ha många funktioner.

– Ett invandrarråd kunde fungera som ett forum där invandrare sinsemellan kan diskutera frågor som berör dem. Tjänstemännen i sin tur kunde ha nytta av rådet då integrationsarbete planeras. Man kunde då vända sig till rådet och ställa dem direkta frågor om vilka behov de har.

En informerande funktion

Estlander ser även att det kunde vara nyttorikt att ha en grupp invandrare som kunde besöka skolor och informera om vad det innebär att komma till ett nytt land.

– Många finländare har ingen aning om vad det innebär att komma som asylsökande till ett främmande land och på detta plan kunde invandrarrådet kanske också hjälpa till.

Mer läsning