Invandrarråd, hiss och badstrand på önskelista

De grönas fullmäktigegrupp motionerade om inrättandet av ett invandrarråd eftersom Raseborg ska ta emot 68 flyktingar detta år och 25 nästa år. Bild: Arkiv/Lina Enlund

Fyra motioner lämnades in till fullmäktige i går. Man vill bland annat att ett invandrarråd inrättas i staden.

SDP:s Per-Erik Holmberg med flera vill att man utreder möjligheterna att installera en hiss i något av fastighetsaktiebolaget Pojovägen.

Det finns för tillfället flera tomma lägenheter i höghusen i centrum av Pojo. De undertecknade anser att en hiss skulle göra bostäderna mer attraktiva och mer ändamålsenliga.

De grönas fullmäktigegrupp motionerade om inrättandet av ett invandrarråd eftersom Raseborg ska ta emot 68 flyktingar detta år och 25 nästa år.

De gröna vill också att man utreder möjligheterna att utnyttja Svartån i rekreationssyfte, bland annat genom att bygga en gång- och cykelväg längs stranden och iståndsätta en badstrand i Pumpviken.

En motion med SFP:s Mikael Nyberg som första undertecknare förespråkade att staden införa elektroniska stödansökningar för att underlätta processen både för den som ansöker och den som behandlar ansökan.

Mer läsning