Invandrares läs- och skrivfärdigheter kommunernas ansvar

Ansvaret för att ordna utbildning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare vilar sedan årsskiftet på kommunerna.Bild: KSF-arkiv/Kristoffer Åberg

Sedan årsskiftet har kommunerna ansvar för att ordna utbildning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare.