Invånarna i östra Karis och Svartå bruk uppmanas koka sitt vatten

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Vattnet från Mjölbolsta vattentag fyller inte kvalitetsrekommendationerna. Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Mjölbolsta vattentag i Karis fanns 1 200 cfu/ml heterotrofa bakterier. Mängden avviker från den normala nivån och utgör därmed en avvikelse från kvalitetsrekommendationerna.

Koliforma bakterier, som skulle tyda på avföringskontaminering har inte konstaterats. Vattnet från Mjölbolsta vattentag blandas med annat vatten i vattennätet, så det är svårt att säga exakt hur stora avvikelser från rekommendationerna det är fråga om för enskilda användare. Raseborgs vatten skickar ännu idag ut SMS om situationen till användare närmast Mjölbolsta vattentag.

Användare uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet i Karis östra delar inklusive Svartå bruksområdet. Vattnet bör koka i 10 minuter. Närmare information finns på Raseborgs vattens hemsida, http://www.raseborg.fi/raseborgsvatten.

Nya prov har tagits och resultaten blir färdiga under på måndag. Raseborgs Vatten spolar också i ledningsnätet för säkerhets skull.

Mer läsning