Invånarna föredrar gallrad och röjd skog

Påståendet om att fastigheternas värde försämras till följd av avverkningarna saknar grund.