Invånare vill ha tillbyggnad vid Hagahemmet

Bygg till, inte nytt. Ingmar Asplund, Isa Forsbäck och Mikael Borgman hoppas staden skulle gå in för en tillbyggnad av Hagahemmet. I de planer som finns är tillbyggnaden inritad i marknivå, till vänster om trion. Bild: Wilhelm Lindgren

Ett invånarinitiativ har startats för att få en tillbyggnad vid och renovering av Hagahemmet och därigenom utveckla och förenhetliga äldrevården i Raseborg.

Föreningen Ekenäs pensionärer har genom ordförande Ingmar Asplund, sekreteraren Isa Forsbäck och ansvarspersonen Mikael Borgman startat ett invånarinitiativ. Man samlar på bred och opolitisk grund in...