Invånare: "Raseborgs sjukhus är viktigt"

Bild: Patrik Lindström

Vi frågade några Ekenäs- och Karisbor om deras åsikter kring Raseborgs sjukhus framtid.

Hurudan service vill du ha på Raseborgs sjukhus i framtiden? Sven-Elof Wessman, Karis – Jag tycker det har varit bra, jag har varit ett halvt år på neurologi undersökningar och det har funger...