Invånare kritiserar kommunal info

Det är för svårt att få information om olika skeden i kommunens planeringsverksamhet. Invånare och markägare känner sig förbisedda och klagar till tekniska nämnden.