Invånare klagade på avloppslukt – kommunen blev tvungen att anlita expert för att få bukt med problemet

Bild: Wilhelm Lindgren

Sjundeå kommun är tvungen att flytta på ett avsnitt av det avloppsrör som ligger vid Snarsvägen intill stamväg 51. Marken är privatägd och kommunen har inte fått rätt att använda området.

Kommunen har ersatt en trasig betongringsbrunn med en plastbrunn och installerat en ventil för att förhindra återflöde vid ett avsnitt av avloppsnätet vid Snarsvägen. Orsaken till åtgärderna är klagomål på avloppslukt i området. Åtgärderna hjälpte inte upp situationen utan kommunen blev tvungen att anlita en konsult som specialiserat sig på ämnet. På inrådan av konsulten har kommunen installerat lufttäta lock på avloppsbrunnarna i området, vilket har fått bukt med lukten.

Under processens gång uppdagades ändå ett annat problem: Kommunen äger inte det område där avloppsledningen går. Det finns heller inget servitut för ledningen på de tre fastigheter som den korsar. Kommunen måste antingen lösa in området som behövs för avloppet eller flytta den del av ledningen som korsar de privata fastigheterna.

Tekniska nämnden ska behandla ärendet vid sitt möte på tisdag. Tekniska direktören Markus Moisio föreslår att nämnden beslutar att röret flyttas. Orsaken är att en inlösning av marken skulle begränsa användningsmöjligheterna för fastigheterna. Förslaget är i stället att gräva ner avloppslinjen på vägområdet. Projektet beräknas kosta 50 000 euro, eventuellt mer ifall det finns berg som måste sprängas eller brytas längs dragningen.

Mer läsning