Invånare frågas om trafik och strategi

Ingå kommun kommer att be invånarna om kommentarer till den nya trafiksäkerhetsplan som gjorts upp och ska behandlas i de kommunala organen under sommaren.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i måndags att en webbenkät ska öppnas för att invånare ska få tycka till om planen.

– Den nya kommunallagen förpliktar oss att göra invånarna mera delaktiga i beslutsprocessen. Det försöker vi implementera på bästa sätt, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

Förutom trafiksäkerhetsplanen kommer också uppdateringen av kommunstrategin att involvera invånarna.

– Vi kommer att ordna en invånarkväll i september och även intervjua invånare för att höra hur de anser att kommunen borde utvecklas.

Mer läsning