Interaktion för integration

Fawaz Arafeh från föreningen MaKuRa, Paula Vilkama och Karin Ljung från invandrarbyrån och Nina Fabritius-Ylitalo från Raseborgs finska församling deltog i nätverksmötet som Folkhälsan hade kallat till i Karis.Bild: Kristoffer Nöjd

Inom ramarna för projektet Mångkulturell Folkhälsa hölls på Folkhälsans initiativ i onsdags ett nätverksmöte för alla som vill göra något för invandrare eller kanske redan hjälper dem. Det största behovet bland invandrare och asylsökande är inte materiellt utan socialt.