Inte många halkolyckor här, mer i huvudstaden

Alla vristskador är inte frakturer, konstaterar överläkare Peter Braskén vid Raseborgs sjukhus.Bild: Mostphotos

I huvudstadsregionen har man haft ovanligt mycket halkolyckor de senaste dagarna. Hala trottoarer som täckts av ett tunt snölager är extra förrädiska, varnar meteorologerna.

Överläkare Peter Braskén på Raseborgs sjukhus bekräftar att huvudstadsregionens sjukhus fått ta emot många personer som fallit i halkan med benbrott som följd.

– I ett skede i tisdags hade de 40 personer i kö i Helsingfors. En patient kördes hit till Raseborg för operation, och det var till och med tal om att flera skulle komma men situationen reddes upp, säger Braskén.

Han konstaterar att alla som fallit på grund av halka ingalunda opereras. För många räcker det med gips eller stöd av glasfiber.

Något exakt antal på hur många halkolyckor som lett till besök på sjukhuset har han inte.

– Vi har faktiskt inte många halkolyckor alls i den här trakten, uppskattningsvis några per dag. Och alla är inte ens frakturer, många är bara stukningar. Befolkningen här är rätt försiktig då det blir halt, säger Braskén.