Inte bara Joddböle – Fortum utvecklar två andra områden för potentiell datacentral

Joddböle i Ingå får sällskap av två andra möjliga placeringar för datacentraler – i Kyrkslätt och Esbo. Alla placeringar förs fram av Fortum. – Vi vill skapa alternativ, säger Antti Kaikkonen på företaget.

I februari presenterade Fortum sina planer för den tidigare kraftverkstomten i Ingå. Företaget vill utveckla tomten till en plats för en datacentral. Området inte det enda som Fortum satsar på i den h...