Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar sina direktiv om coronatest

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sina anvisningar om coronatest. Personer som fått två doser coronavaccin behöver i allmänhet inte coronatesta sig, även om de uppvisar symtom. Bild: Ari Sundberg/SPT

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sina anvisningar om coronatest.

Uppdateringen baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets nya teststrategi. Personer som fått två doser coronavaccin behöver i allmänhet inte coronatesta sig, även om de uppvisar symtom.Däremot...