Institutet för hälsa och välfärd: 619 nya smittfall

För tillfället är incidensen högst, 263,3, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 19,9, på Åland. Bild: Jeanette Östman/SPT

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 151,4.

Fram till söndagen hade 126 093 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 619 fler än ett dygn tidigare.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 151,4. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 184,8.

Incidensen är högst, 263,3, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 19,9, på Åland.

Fram till i onsdags hade 1 018 dödsfall med koppling till covid-19 rapporterats i Finland. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

För tillfället vårdas 77 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem får 22 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 4 013 569 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin, vilket motsvarar omkring 71,8 procent av befolkningen. Totalt 2 763 462, eller 49,1 procent av befolkningen, har fått två doser coronavirusvaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med slutet av juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.