Institutet för hälsa och välfärd: 501 nya smittfall

Enligt torsdagens siffror har 83,0 procent av befolkningen över 12 år fått åtminstone den första vaccindosen. Bild: SPT

Över 65 procent av alla finländare över 12 år har fått två vaccindoser, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till fredagseftermiddagen hade 135 815 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 501 fler än ett dygn tidigare.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 119,1. Incidensen är högst, 209,4, i Vasa sjukvårdsdistrikt och lägst, 16,6, på Åland.

Fram till onsdags hade 1 051 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Tidigare i år gjorde institutet ändringar i sättet att räkna dödsfall med koppling till sjukdomen.

Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

För tillfället vårdas 95 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 29 intensivvård.

Enligt torsdagens siffror har 83,0 procent av befolkningen över 12 år fått den första vaccindosen medan 65,2 procent fått två. Sett till hela befolkningen har 73,0 procent fått den första dosen och 57,4 procent också den andra.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.