Institutet för hälsa och välfärd: 454 nya smittfall

Enligt tisdagens siffror har 82,9 procent av befolkningen över 12 år fått den första vaccindosen medan 64,2 procent har fått också den andra. Bild: SPT

Över 64 procent av alla finländare över 12 år har fått två vaccindoser, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till tisdagen hade 134 305 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 454 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 128,3. Incidensen är högst, 208,8, i Vasa sjukvårdsdistrikt och lägst, 16,5, i Norra Karelens sjukvårdsdistrikt.

Fram till den 8 september hade 1 039 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Tidigare i år gjorde institutet ändringar i sättet att räkna dödsfall med koppling till sjukdomen.

Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

98 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 22 intensivvård.

Enligt tisdagens siffror har 82,9 procent av befolkningen över 12 år fått den första vaccindosen medan 64,2 procent fått två. När man ser till hela befolkningen har 72,9 procent fått den första dosen och 56,5 procent den andra.