Institutet för hälsa och välfärd: 422 nya coronavirusfall

Det har gjorts över 3,9 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Bild: SPT/VN-arkiv

Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till måndagseftermiddagen hade 76 425 fall av sjukdomen covid-19 (som orsakas av coronaviruset) konstaterats i Finland. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Det innebär att 422 fall har registrerats under det senaste dygnet.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 161,6. Incidensen är högst, 319,8, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 13,0, i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Till och med den 26 mars hade totalt 2 584 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland. Det rapporterar enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 2 403 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till fredagseftermiddagen hade 817 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar. Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

I fredags vårdades 313 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 59 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 832 602 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 25 mars hade totalt 1 197 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 435 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.