Institutet för hälsa och välfärd: 343 nya fall av coronaviruset

Finlands testningskapacitet är över 30 000 coronavirustest per dag, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Jeanette Östman/SPT

343 personer har smittats av coronaviruset i Finland under det senaste dygnet. Institutet för hälsa och välfärd meddelar också att coronaviruspandemin inte har ökat den totala dödligheten i Finland.

Fram till måndagseftermiddagen hade 50 662 fall av sjukdomen covid-19 (som orsakas av coronaviruset) konstaterats i Finland. Det visar Institutet för hälsa och välfärds statistik. Det betyder också att 343 personer har smittats av coronviruset i Finland under det senaste dygnet.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 90,5. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen högst i landet, 181,9.

Fram till fredagseftermiddagen hade 710 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar. Institutet meddelar att coronaviruspandemin inte har ökat den totala dödligheten i Finland.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

Enligt institutets vaccinationsregister har 209 510 personer i Finland vaccinerats mot coronaviruset. I statistiken räknas alla som fått åtminstone en vaccindos som vaccinerade. De coronavirusvacciner som används i Finland ges i två doser.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

På måndagen hade totalt 465 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 153 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.