Institutet för hälsa och välfärd: 296 nya coronavirusfall

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har det gjorts över 4,3 miljoner coronavirustester i Finland. Bild: Jeanette Östman/SPT

Över 1,3 miljoner personer i Finland har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin.

Fram till onsdagseftermiddagen hade 84 797 fall av sjukdomen covid-19 (som orsakas av coronaviruset) konstaterats i Finland. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd. Det är 296 fler fall än ett dygn tidigare.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 80,3. Incidensen är högst, 152,8, i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt och lägst, 7,8, i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Till och med den 16 april hade totalt 4 200 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland. Av dessa gällde 3 658 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till tisdagseftermiddagen hade 893 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På tisdagen vårdades 163 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem fick 36 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 1 346 684 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 124 852 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 19 april hade totalt 1 524 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 695 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.