Institutet för hälsa och välfärd: 289 nya coronavirusfall

Det har gjorts över 4,2 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Bild: VN/SPT-arkiv

Nästan 1,2 miljoner personer i Finland har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till torsdagseftermiddagen hade 83 253 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 289 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset. Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 98,5. Incidensen är högst, 185,6, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 11,9, i Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Till och med den 9 april hade totalt 3 621 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 3 261 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till onsdagseftermiddagen hade 881 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På onsdagen vårdades 180 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 34 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 1 190 340 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 102 879 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 14 april hade totalt 1 396 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 592 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.