Institutet för hälsa och välfärd: 287 nya fall av covid-19 i Finland

Det har gjorts 1 213 007 coronavirustest i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Finlands testkapacitet är cirka 20 000 test per dag. Bild: Jeanette Östman/SPT

Totalt har 12 499 fall av sjukdomen covid-19 bekräftats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till tisdagseftermiddagen hade 12 499 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 287 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 46. Det är över två gånger så mycket som under den föregående 14-dygnsperioden.

I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 321, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till måndagen hade 346 personer i Finland dött i covid-19, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Institutet uppskattar att ungefär 8 500 personer tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som registrerats i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med hälsomyndigheternas.

Enligt institutet kan systemet på grund av sådant som har med dataöverföringen att göra föra med sig en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.