Institutet för hälsa och välfärd: 280 nya smittfall

Nästan 300 nya coronavirusfall har registrerats. Bild: KSF Media-arkiv

31,6 procent av finländarna har fått minst en dos vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar på torsdagen att 280 nya coronafall har registrerats, vilket betyder att sammanlagt 88 078 personer har testat positivt sedan pandemins början.

Incidensen, alltså antalet fall per 100 000 personer de senaste 14 dagarna, är i hela landet 79,4.

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har landets högsta incidens på 88,9. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 82,7, i Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 14,7 och i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är incidensen 1,3.

Enligt onsdagens uppgifter har sammanlagt 1 764 405 personer i Finland fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 31,6 procent av befolkningen. 178 943 personer har fått också den andra dosen.

I onsdags vårdades 130 personer på sjukhus på grund av covid–19 och av dem får 24 intensivvård. Totalt har 918 dödsfall med koppling till smittan rapporterats.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.