Institutet för hälsa och välfärd: 117 nya smittfall på måndagen

Institutet för hälsa och välfärd har presenterat de senaste coronasiffrorna. Bild: VN-arkiv

30,4 procent av finländarna har fått minst en dos vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar på måndagen att 117 nya coronafall har registrerats under det senaste dygnet. Det betyder att sammanlagt 87 345 personer har testat positivt sedan pandemins början.

Antalet fall per 100 000 personer de senaste 14 dagarna är 54,7. Incidensen, som siffran också kallas, har sjunkit jämfört med de föregående 14 dagarna då den var 86,3.

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har landets högsta incidens på 99,5. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 81,2, i Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 14,2 och i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är incidensen 1,3.

Sammanlagt 1 694 744 personer i Finland fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 30,4 procent av befolkningen. 168 636 personer har fått också den andra dosen.

Enligt uppgifter från i fredags vårdas 126 personer på sjukhus på grund av covid–19 och 31 av dem får intensivvård. Totalt har 914 dödsfall med koppling till smittan rapporterats.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.