Insändare: Varför könsstympas unga flickor?

Varför våldtas kvinnor i krig och varför könsstympas oskyldiga småflickor?

Tack till Ann-Charlotte Söderström för att hon tar upp och påtalar könsstympningen (VN 18.2). Detta fenomen kan det aldrig påminnas om för ofta eller för mycket.

I Astra Nova (1/1992) hade jag en lång och detaljerad beskrivning av fenomenet under rubriken "Ni kan inte förstå men hjälp oss att motarbeta!"

När jag efter mina arbetsår vid FN i Genève övervägde vad jag skulle ägna mig åt valde jag bland alla därvarande kvinno- och barnorganisationer den afrikanska som motarbetade könsstympning. Jag hade aldrig hört talas om detta människovidriga fenomen gentemot kvinnor som utövas mot småflickor i oftast spädaste ålder och blev chockerad och förtvivlad. Kunde vi i Finland hjälpa till? Så fick jag höra om dåtida somaliska kvinnor som kommit till Finland och var – till läkarnas förskräckelse – könsstympade!

Doktor Mukwege har under dödshot i sitt sjukhus (under FN beskydd) i Kongo opererat tusentals våldtagna kvinnor för att hjälpa dem tillbaka till ett människo- och kvinnovärdigt liv. Han fick Sakharov-priset 2014, samma år som unga Malala Yousafzai fick fredspriset i Oslo. Jag har så länge jag minns och sen åren i Genève skrikit högt i texter om att den lilla flickan i u-länderna har det så mycket värre än den omhuldade lille pojken. Gudskelov har man sett en viss förbättring sen dess: Kina tillåter hela två barn!

På kvinnodagen den 8 mars kommer en film om doktor Mukwege och hans verksamhet att visas i FN i Genève och därefter ska filmen ut i världen ...

Återstår frågan för oss här hemma: varför våldtas kvinnor i krig och varför könsstympas oskyldiga småflickor? Varför?

Maja Stadius Ekenäs