Inomhusluftens säkerhet är ett styrelseärende för företag

Om du sitter i ett företags styrelse så ligger det på ditt ansvar att se till att företagsverksamheten följer lagen. Till detta hör även att man ser till att inomhusluften är säker för de anställda att andas.

Arbetarskyddslagen och hälsoskyddslagen "kräver att man utan dröjsmål vidtar åtgärder för att utreda olägenheter och vilka faktorer som har orsakat dem, för att eliminera eller begränsa dem".

Statsministern sade 28.11, när han berättade om åtgärdsprogrammet "Ett decennium av sunda lokaler", att de vanligaste orsakerna till problem med inomhusluften i Finland är fukt- och mögelskador. När problem med inomhusluften, som beror på dessa eller andra orsaker, förekommer i företagets lokaler eller om en enda anställd uppvisar symtom, ska varningsklockorna börja ringa. Många vidtar genast åtgärder. Ännu fler gör det inte. I media publiceras dagligen ungefär 50 artiklar om problem med inomhusluften. Nästan en miljon finländare lider av problem med inomhusluften på arbetsplatser och i andra lokaler.

Man har forskat mycket i problemen med inomhusluften och sjukdomar orsakade av dem. Professor Tuula Putus från Turun yliopisto publicerade 28.11 de senaste rönen: till exempel på social- och hälsovårdsbranschens arbetsplatser upplevde var tredje person mögellukt. Mögel orsakar eller förvärrar sjukdomar i andningsorganen, ögonen och på huden samt i musklerna och lederna. Om inomhusluften i fastigheten orsakar symtom, då ska självklart den första lösningen vara att man reparerar fastigheten, vilket i praktiken är nästan omöjligt att göra på kort sikt. I stället kan man installera luftrenare som till och med tar bort mögelsporer ur inomhusluften på arbetsplatsen.

Problembyggnader finns både i den privata och i den offentliga sektorn och problemen kan inte åtgärdas i en handvändning. Trots det ska inomhusluften vara säker att andas varje arbetsdag, för att lagen ska följas.

Miljontabbar har skett när företag inte har reagerat i tid eller inte alls reagerat på problemen med inomhusluften. Man behöver inte påskynda fastighetsinvesteringarna, eftersom man kan beställa ren inomhusluft som en tjänst.

Det är mycket lönsamt för företaget att omedelbart vidta åtgärder. Förbättringen av luftkvaliteten eliminerar frånvaro och därtill relaterade vikarieutgifter som orsakas av sjukdomar som har uppstått av inomhusluften. Detta ökar arbetsmotivationen och genom arbetstillfredsställelsen även arbetets produktivitet och företagets resultat.

Atte Kekkonen styrelseordförande, UniqAir Oy