Innertak rasade i skola – tydligt byggfel

Bild: Paavo Rantalainen

I Veikkola skola i Kyrkslätt lossnade ett innertak i ett klassrum från sina fästen och hängde oroväckande ner. Orsaken är klart byggnadsfel.

I den äldre delen av Veikkola skola upptäckte på måndagsmorgonen att ett klassrums innertak hängde ner och kunde falla ner när som helst. Det aktuella klassrummet och de närliggande klassrummen togs genast ur bruk.

Frågan har utretts och taken i den gamla delen av skolan har gåtts igenom. Kommunens fastighetschef Jarno Köykkä säger att det är fråga om ett klart byggnadsfel. Takkonstruktionen just där är fel fastsatt.

Samma fel upptäcktes inte i de andra klasserna men innertaket i en korridor har stöttats upp så att man kan vara säker på att det hålls på plats. Det är omöjligt att veta varför taket började hänga ner just nu i det aktuella klassrummet. Bedömningen är att taket kunde ha fallit ner redan för flera år sedan, eller aldrig.

Den gamla delen av Veikkola skola har blivit färdig på 1980-talet. Det har inte utretts när man senast gjort något åt innertaket. Det måste i varje fall vara för länge sedan.

Inspektionen av taken fortsätter och nödvändiga reparationer görs. Varje klassrum undersöks. Veikkola skolas gamla del skall rivas och i stället för den byggs en ny tilläggsdel.

I Åggelby i Helsingfors rasade ett nyrenoverat klassrums innertak för lite över en vecka sedan. Taket föll ner under ett veckoslut då ingen var på plats. Också i Lovisa föll innertaket i matsalen ner i den ganska nya skolan natten mellan måndag och tisdag.