Inkluderande pjäs synliggör teckenspråket: "Det här är en viktig pjäs"

ALGOT OCH VILGOT. Molin och Törnqvist kompletterar jakten på teckenspråket med finurligt dockspel. Bild: Lina Lohiluoto

”Stenen gömmer sången ... trädet gömmer vinden ... handen gömmer språket”, sjunger rytmiska sagofigurer på flera språk, inte minst på teckenspråk, i en nygammal barnpjäs med ett viktigt budskap.

Prinsessan gråter i sina händer. "Var inte ledsen. Det här är en saga som slutar bra", tröstar kammarjungfrun. Men hur börjar sagan om prinsessan som inte kunde tala? " Ja hur börjar sagor?" frågar ka...