Inget beslut om ersättningar till McDonald – frågan bordlades på mötet

Lång process. Det finns fortfarande inget bud på ifall Outi McDonald kan fortsätta jobba på hälsovårdscentralen eller ifall hon ersätts för tiden hon var olagligt uppsagd. Bild: Harald Grönstrand

På onsdag kväll skulle stadsstyrelsens personalsektion besluta om eventuella ersättningar till Outi McDonald. Men ärendet är juridiskt komplicerat, så man bordlade ärendet.

Outi McDonald arbetade som chefsläkare i Hangö fram till 2014, och staden sade upp henne våren 2015. I november i fjol slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att sättet McDonald sades upp på var...